Το 7ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της ΕΑΕ

Αθήνα, 9-12 Οκτωβρίου 2019, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

1η Εγκύκλιος

 

Το Συμπόσιο:

Σε συνέχεια της προκαταρκτικής αναγγελίας του, το ΔΣ της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας (ΕΑΕ) ανακοινώνει τη διοργάνωση του 7ου Συμποσίου Αρχαιομετρίας οι εργασίες του οποίου θα λάβουν χώρα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας, https://www.byzantinemuseum.gr/, από την Τετάρτη 9 έως το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019. Το Συμπόσιο ανταποκρίνεται στο μακροχρόνιο και σταθερά αυξανόμενο κάθε χρόνο ενδιαφέρον αρχαιολόγων, ιστορικών, ανθρωπολόγων, παλαιο-περιβαλλοντολόγων, άλλων επιστημόνων παρεμφερών κατευθύνσεων, να συνεργασθούν με ειδικευμένους ερευνητές από τον χώρο των θετικών επιστημών επί ζητημάτων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι κοινά παραδεκτό πως η πληρέστερη διερεύνηση του συνόλου των υπαρκτών αλλά και των αναδυόμενων ερωτημάτων αναφορικά με τα υλικά κατάλοιπα του ελλαδικού χώρου και της ευρύτερης περιοχής, βασίζεται στην ουσιαστική συνέργεια μεταξύ ερευνητών διαφόρων επιστημονικών κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.Tο επικείμενο Συμπόσιο αποτελεί συνέχεια των έξι (6) προηγούμενων αντίστοιχων διοργανώσεων που έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία η ΕΑΕ στο παρελθόν και αναμένεται να αποτελέσει πρόσφορο πεδίο επιστημονικής αναζήτησης, διάδοσης καινούριας γνώσης, διαλόγου μεταξύ ειδικών σε πολλά επιμέρους επιστημονικά πεδία, και επιμόρφωσης.

 

Τίτλος και Θεματικές Ενότητες:

Το 1ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της ΕΑΕ (26-28/01/1990) είχε τον εμβληματικό τίτλο «Σύνδεση Αρχαιολογίας και Αρχαιομετρίας». Λίγο πριν συμπληρωθούν τριάντα ακριβώς χρόνια μετά από αυτή την πρώτη στην Ελλάδα οργανωμένη συνάντηση αρχαιολόγων και ειδικών από τις θετικές επιστήμες, το 7ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της ΕΑΕ με τίτλο «Αρχαιολογία - Αρχαιομετρία: 30 Χρόνια μετά» προσφέρεται, πλέον, για την αξιολόγηση των μακροχρόνιων διεπιστημονικών ερευνητικών συνεργασιών με επίκεντρο την πολιτιστική κληρονομιά του ελλαδικού χώρου και της ευρύτερης περιοχής. Η αξιολόγηση αυτή αφορά στα αποτελέσματα των ερευνών σε βάθος χρόνου, σε σχετικές αναθεωρήσεις, στην αποτίμηση μεθοδολογιών, πρακτικών και εμπειριών, στην επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων και στην αναζήτηση μελλοντικών προοπτικών, τάσεων ή ακόμα και στην εγκαθίδρυση νέων συνεργασιών στον χώρο.

Στις θεματικές ενότητες του 7ου Συμποσίου της ΕΑΕ θα εξετασθούν ζητήματα α) χρονολογήσεων και παλαιοπεριβάλλοντος, β) γεωφυσικών διασκοπήσεων, γ) κεραμικών και υαλωδών υλικών, δ) αρχαίας -και προϊστορικής- μεταλλείας, ε) λίθων -με έμφαση στα μάρμαρα-, κονιαμάτων και χρωστικών και ζ) βιοϋλικών-βιοαρχαιολογίας. Επιπλέον, είναι επιθυμητό να οργανωθεί και μια ειδική θεματική συνεδρία  για την εξέταση θεμάτων αρχαιοσεισμολογίας, γεωαρχαιολογίας και ακρίβειας στις απόλυτες χρονολογήσεις.

Μολονότι θα δοθεί έμφαση σε παρουσίαση πρωτότυπων αρχαιομετρικών εργασιών σχετιζόμενων με ζητήματα του ελλαδικού χώρου, ηπειρωτικού και νησιωτικού, το Συμπόσιο προβλέπεται να έχει ενισχυμένο διεθνή χαρακτήρα με ανακοινώσεις αναφερόμενες στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου, περιλαμβάνοντας, έτσι, και την Κύπρο.

 

Γλώσσες του Συμποσίου:

Επίσημες γλώσσες παρουσίασης των εργασιών θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Δεν προβλέπεται να υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. Ωστόσο, οι συνάδελφοι που προτίθενται να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στην ελληνική γλώσσα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν ως προς τη δίγλωσση παρουσίαση του εποπτικού υλικού τους, (πίνακες, λεζάντες, επεξηγήσεις) για τη διευκόλυνση των μη ελληνόφωνων συνέδρων.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες και Εγγραφή:

Δευτέρα, 1η Ιουλίου 2019: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τίτλου και περιλήψεων εργασιών (250-400 λέξεις).

Τετάρτη, 31η Ιουλίου, 2019: Ενημέρωση συμμετεχόντων για έγκριση παρουσίασης της εργασίας.

Μέχρι την Παρασκευή, 30 Αυγούστου, 2019: Έγκαιρη εγγραφή: Συμμετέχοντες: 80 € / Φοιτητές: 50 €. Μετά την 30η Αυγούστου το κόστος εγγραφής διαμορφώνεται σε 100 € ευρώ και 80 € αντίστοιχα.

Τετάρτη, 9η Οκτωβρίου 2019: Έναρξη εργασιών Συμποσίου,

Παρασκευή, 11η Οκτωβρίου 2019: Δείπνο Συμποσίου, Βραβεύσεις, Τιμητικές Διακρίσεις.

 

Μέθοδοι Πληρωμής:

α) Τραπεζική κατάθεση: οι πληρωμές κατατίθενται στην Τράπεζα Πειραιώς, Όνομα Δικαιούχου: Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, IBAN GR36 0171 8560 0068 5614 5565 719, SWIFT-BIC: PIRBGRAA. Ο καταθέτης βαρύνεται με τα έξοδα της τράπεζάς του. Η αναγραφή αιτιολογίας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ και πρέπει να περιλαμβάνει με κεφαλαία γράμματα το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και την ένδειξη ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΑΕ.

β) Κατά τη διάρκεια των εγγραφών.

 

Υποστήριξη Νέων Επιστημόνων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η Οργανωτική Επιτροπή θα μεριμνήσει ειδικά για την υποστήριξη και την προβολή εργασιών νέων επιστημόνων, (που διανύουν το στάδιο της μετα-διδακτορικής σταδιοδρομίας τους) καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών με εκπτώσεις ή απαλλαγές της καταβολής δαπάνης εγγραφής, βραβεύσεις, πιθανή ειδική συνεδρία κ.ά.

 

Υποβολή Περίληψης και Συμμετοχής

Συμπληρώστε και αποστείλατε έως την καταληκτική ημερομηνία την Φόρμα Εγγραφής καθώς και την Πρότυπη Φόρμα Περίληψης (βλ. συνημμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες (επιστημονική επιτροπή, προκαταρκτικό πρόγραμμα, οδηγίες ταξιδιού και διαμονής, τι περιλαμβάνει το κόστος εγγραφής, κόστος δείπνου Συμποσίου, πιθανές παράλληλες δραστηριότητες κ.λπ.) θα ανακοινωθούν στην 2η Εγκύκλιο, καθώς και στην επικείμενη νέα ιστοσελίδα του Συμποσίου.

 

Η ΕΑΕ και τα προηγούμενα Συμπόσια Αρχαιομετρίας:

Η Ελληνική Αρχαιομτερική Εταιρεία (ΕΑΕ) είναι ένα επιστημονικό σωματείο μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1982. Κύρια μέριμνά του είναι η προβολή του επιστημονικού πεδίου της εφαρμογής των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας στους κλάδους της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας της Τέχνης και, γενικότερα, σε κάθε τομέα που σχετίζεται με την πολιτιστική κληρονομιά. Η πλειονότητα των μελών της ΕΑΕ, που ασχολείται με αυτές τις δραστηριότητες, αποτελείται από ερευνητές στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα της χώρας, στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα. Από την εποχή της ίδρυσής της το 1982 η ΕΑΕ έχει διοργανώσει έξι (6) Συμπόσια Αρχαιομετρίας καθώς και πολυάριθμα σεμινάρια και δημόσιες ομιλίες. Επιπρόσθετα, το 2009 η ΕΑΕ αποτέλεσε τον ιδρυτικό φορέα του έγκυρου αρχαιομετρικού περιοδικού διεθνούς κυκλοφορίας “Archaeological and Anthropological Sciences” (IF 2.41)
https://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/journal/12520.

 

Τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι μελλοντικοί συνδρομητές της ΕΑΕ μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν, σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) τις δημοσιευμένες εργασίες των προηγούμενων πέντε (5) Συμποσίων Αρχαιομετρίας που δεν πωλούνται πλέον λόγω εξάντλησής τους. Για τη διάθεση των Πρακτικών του τελευταίου, 6ου Συμποσίου Αρχαιομετρίας της ΕΑΕ (2016, στην Αγγλική γλώσσα, έκδοση BAR) θα αναρτηθούν σύντομα οδηγίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

Η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, προσκαλεί τα μέλη και τους έγκριτους συνδρομητές της σε μια επιστημονική συστράτευση και συμμετοχή με εκλεκτές πρωτότυπες εργασίες. Στόχος της είναι η πραγματοποίηση ενός ακόμη σημαντικού Συμποσίου Αρχαιομετρίας, αντάξιου της λαμπρής παράδοσής του που τεκμηριώνεται πλήρως στα Πρακτικά των προηγούμενων αντίστοιχων Συμποσίων της.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή

 

_____________________________________

  

7ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας

Πρότυπο Περίληψης

Φόρμα Εγγραφής

_____________________________________

 

Το 7ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της ΕΑΕ

 Αθήνα, 9-12 Οκτωβρίου 2019, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

2η Εγκύκλιος

 

Το Συμπόσιο

H Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία (ΕΑΕ) ανακοινώνει με ικανοποίηση ότι η 1η Εγκύκλιος για τη διοργάνωση του 7ου Συμποσίου Αρχαιομετρίας, που θα γίνει με την υποστήριξη του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, https://www.byzantinemuseum.gr/, έχει ήδη προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού Ελλήνων και ξένων ειδικών. Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί και θα παρουσιασθούν περισσότερες από 100 πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες εργασίες, με ευρεία διεθνή συμμετοχή, υπογραφόμενες από 240 περίπου συγγραφείς, και κατανεμόμενες στις θεματικές ενότητες που έχουν καθορισθεί. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των εργασιών που θα παρουσιασθούν είναι ότι συμμετέχουν ως συγγραφείς και τις συνυπογράφουν, όχι μόνο ειδικοί από τις Θετικές Επιστήμες αλλά και Αρχαιολόγοι, ανασκαφείς και άλλοι μελετητές, έτσι ώστε η «Σύνδεση Αρχαιολογίας και Αρχαιομετρίας» να αποτελεί, πλέον, γεγονός. Εξίσου σημαντική είναι και η παρουσία νέων επιστημόνων που παρουσιάζουν υψηλού επιπέδου εργασίες, αναφερόμενες σε ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς και σε υλικό προερχόμενο από τον Ελλαδικό χώρο και την ευρύτερη Μεσογειακή περιοχή. Περίπου 60% από τις εργασίες αυτές θα ανακοινωθούν προφορικά, οι υπόλοιπες σε ειδικά προβλεπόμενες θεματικές συνεδρίες αφίσας (Πόστερ), όπως αναφέρεται και στο προκαταρκτικό πρόγραμμα του επισυνάπτεται.

 

Η Επιστημονική Επιτροπή

Άμεση υπήρξε η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον του συνόλου, σχεδόν, των κορυφαίων ερευνητών στον τομέα της Αρχαιομετρίας (ειδικών από τις Θετικές Επιστήμες και την Αρχαιολογία) που αποδέχθηκαν με ενθουσιασμό την πρόσκληση να συμμετάσχουν στην Επιστημονική Επιτροπή (EE) του Συμποσίου, οι περισσότεροι μάλιστα, έχοντας επανειλημμένα εργασθεί σε αρχαιομετρικά προγράμματα της Ελλάδας και της Κύπρου, πρόκειται να παρουσιάσουν και σημαντικές σχετικές εργασίες. Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από τους: Prof. C. Renfrew, (Πρόεδρο) Cambridge University, Δρ. Ε. Αλούπη-Σιώτη, ΘΕΤΙΣ Authentics, Prof. J. Buxeda i Garrigós, University of Barcelona, Δρ. Αικ. Δελλαπόρτα, Βυζαντινό-Χριστιανικό Μουσείο, Καθηγ. Ν. Ζαχαριά, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Prof. R. Jones University of Glasgow, Δρ. Π. Καρκάνα, Wiener Laboratory ASCSA, Δρ. Α.-Γ. Καρύδα, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος”, Καθηγ. Β. Κασιανίδου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Καθηγ. Δ. Κοντοπούλου, ΑΠΘ, Καθηγ. Αικ. Κούλη, ΕΚΠΑ, Δρ. Β. Κυλίκογλου, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος”, Καθηγ. Ι. Λυριτζή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  Δρ. Γ. Μανιάτη, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος”, Δρ. Έ. Μαργαρίτη, The Cyprus Institute, Καθηγ. Σ. Μπογιατζή, Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής, Δρ. Χαρ. Μπρεκουλάκη, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Καθηγ. Σ. Παυλίδη, ΑΠΘ, Dr. E. Photos-Jones Scottish Analytical SAA, Prof. Th. Rheren, The Cyprus Institute, Δρ. Μ. Ρούμπου, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καθηγ. Απ. Σαρρή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Dr. Stos-Gale, f. University of Oxford και Καθηγ. Γρ. Τσόκα, ΑΠΘ. Η συμβολή της ΕΕ και η συνεργασία των μελών της με τους οργανωτές κατά την πρώτη αξιολόγηση και ταξινόμηση των περιλήψεων που υποβλήθηκαν ήταν ήδη σημαντική, και προβλέπεται να είναι περισσότερο ουσιαστική στην επακόλουθη φάση της επιστημονικής κρίσης των πλήρων εργασιών που θα υποβληθούν για δημοσίευση τα Πρακτικά του Συμποσίου.

 

Σημαντικές ημερομηνίες και σχετικές πληροφορίες

Η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την ημερομηνία έγκαιρης παραλαβής περιλήψεων και αιτήσεων συμμετοχής στο Συμπόσιο, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα πολλών συναδέλφων, λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη θερινή περίοδο. Αντίστοιχα παρατάθηκαν και οι ημερομηνίες απαντήσεων περί αποδοχής των εργασιών για παρουσίαση στο Συμπόσιο. Κατόπιν αυτών καθορίστηκε νέα προθεσμία έγκαιρης πληρωμής του μειωμένου κόστους εγγραφής μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 για τους συμμετέχοντες (με εργασία) 80 € και για φοιτητές και νέους επιστήμονες 50 €. Μετά από αυτή την ημερομηνία το κόστος εγγραφής διαμορφώνεται σε 100 € ευρώ και 80 € αντίστοιχα.

Τετάρτη, 9η Οκτωβρίου 2019:                Έναρξη εργασιών Συμποσίου, με εγγραφές από 14:30, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (Β.-Χ.Μ.)

Τετάρτη, 9η Οκτωβρίου 2019:                Δεξίωση υποδοχής των Συνέδρων στο Β.-Χ.Μ. από 19:00

Παρασκευή, 11η Οκτωβρίου 2019:        Δείπνο Συμποσίου, από 20:30, Βραβεύσεις, Τιμητικές Διακρίσεις

Σάββατο, 12η Οκτωβρίου 2019:             Λήξη εργασιών Συμποσίου, στις 20:00

Τρίτη, 31η Δεκεμβρίου 2019:                  Λήξη προθεσμίας έγκαιρης υποβολής πλήρων εργασιών για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συμποσίου.

Υπενθυμίζεται οι πληρωμές κατατίθενται στην Τράπεζα Πειραιώς, Όνομα Δικαιούχου: Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, IBAN GR36 0171 8560 0068 5614 5565 719, SWIFT-BIC: PIRBGRAA. Ο καταθέτης βαρύνεται με τα έξοδα της τράπεζάς του. Η αναγραφή αιτιολογίας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ και πρέπει να περιλαμβάνει με κεφαλαία γράμματα το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και την ένδειξη ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΑΕ. Η καταβολή του κόστους εγγραφής είναι, επίσης, δυνατό να γίνει και κατά τη διάρκεια εγγραφής στο Συμπόσιο. Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει το δικαίωμα εισόδου στο Συμπόσιο, το δικαίωμα παρουσίασης μιας ή περισσότερων εργασιών στους συνέδρους που έχουν υποβάλει σχετική περίληψη, φάκελο με γραφική ύλη, συνεδριακό και λοιπό πληροφοριακό υλικό και καθώς περιλήψεις των εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή (stick USB), καφέ-βουτήματα στα διαλείμματα και συμμετοχή στη δεξίωση υποδοχής των συνέδρων. Ξεχωριστό κόστος θα έχει η συμμετοχή στο δείπνο του Συμποσίου, και θα ανακοινωθεί έγκαιρα, βλέπε κατωτέρω.

Η Οργανωτική Επιτροπή θα ήθελε να παρακαλέσει θερμά τους ομιλητές του Συμποσίου να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες που τους έχουν αποσταλεί για τη χρονική διάρκεια παρουσίασης των εργασιών τους (15 λεπτά παρουσίαση + 5 λεπτά ερωτήσεις/συζήτηση), και να έχουν μεριμνήσει προκαταρκτικά για τη χρονομέτρηση της διαλέξεώς τους. Λόγω του μεγάλου αριθμού εργασιών και του περιορισμένου χρόνου διάρκειας της κάθε μιας θεματικής συνεδρίας, δεν θα επιτραπεί μεγαλύτερη διάρκεια των 20 λεπτών σε καμία παρουσίαση.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες (οδηγίες συγγραφής και υποβολής εργασιών προς δημοσίευση στα Πρακτικά του Συμποσίου, λεπτομέρειες-κόστος συμμετοχής στο δείπνο κ.λπ.) θα ανακοινωθούν στην επικείμενη 3η Εγκύκλιο, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ <http://www.archaeometry.org.gr >.

 

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα 7ου Συμποσίου Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

 

Η ΕΑΕ και τα προηγούμενα Συμπόσια Αρχαιομετρίας

Η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία (ΕΑΕ), επιστημονική ένωση για τη μελέτη του διεπιστημονικού κλάδου της Αρχαιομετρίας που ιδρύθηκε το 1982, είναι ένα από τα παλαιότερα σωματεία του είδους του στην Ευρώπη και αριθμεί εκατοντάδες μέλη, Έλληνες και αλλοδαπούς. Κύρια μέριμνα της Εταιρείας είναι η προβολή του επιστημονικού πεδίου της εφαρμογής των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας στους κλάδους της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας της Τέχνης και, γενικότερα, σε κάθε τομέα που σχετίζεται με την πολιτιστική κληρονομιά. Ενεργά μέλη της ΕΑΕ είναι  η πλειονότητα των επιστημόνων, ερευνητών και σπουδαστών που καταγίνονται με αυτές τις δραστηριότητες, στα Επιστημονικά Ιδρύματα της χώρας, στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα. Από την εποχή της ίδρυσής της, η ΕΑΕ έχει διοργανώσει έξι (6) Συμπόσια Αρχαιομετρίας καθώς και πολυάριθμα σεμινάρια και δημόσιες ομιλίες. Επιπρόσθετα, το 2009 η ΕΑΕ αποτέλεσε τον ιδρυτικό φορέα του έγκυρου αρχαιομετρικού περιοδικού διεθνούς κυκλοφορίας “Archaeological and Anthropological Sciences” (IF 1.97) < https://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/journal/12520  >. 

Τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι μελλοντικοί συνδρομητές της ΕΑΕ μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν, σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) τις δημοσιευμένες εργασίες των προηγούμενων πέντε (5) Συμποσίων Αρχαιομετρίας που δεν πωλούνται πλέον λόγω εξάντλησής τους. Για τη διάθεση των Πρακτικών του τελευταίου, 6ου Συμποσίου Αρχαιομετρίας της ΕΑΕ (2016, στην Αγγλική γλώσσα, έκδοση BAR) θα αναρτηθούν σύντομα οδηγίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, μετά την υποβολή πολλών εργασιών υψηλής επιστημονικής στάθμης, προσβλέπει στην πραγματοποίηση ενός ακόμη σημαντικού Συμποσίου Αρχαιομετρίας, αντάξιου της λαμπρής παράδοσής του που τεκμηριώνεται πλήρως στα Πρακτικά των προηγούμενων αντίστοιχων Συμποσίων της.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή

 

_____________________________________

 

Χορηγοί 7ου Συμποσίου της ΕΑΕ

  • Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
  • ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
  • Arte e Solutions

_____________________________________

 

Βιβλίο Περιλήψεων 7ου Συμποσίου Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

Κατεβάστε το Βιβλίο Περιλήψεων 7ου Συμποσίου Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας πατώντας εδώ

_____________________________________

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Ε

Αθήνα, 21/02/2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας σας πληροφορεί ότι λόγω ανυπέρβλητων κωλυμάτων πέρα από την επιθυμία του, δεν θα καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της Γενικής / Εκλογο-απολογιστικής Συνέλευσης και διενέργειας των εκλογών στις ημερομηνίες που είχαν οριστεί, δηλ στις 09/03/2020 ή 16/03/2020. Οι νέες πλησιέστερες ημερομηνίες πραγματοποίησης της ανωτέρω Συνέλευσης / εκλογών ορίζονται στις 27/03/2020 ή (εφόσον δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα παρευρίσκονται) στις 03/04/2020 στις 18:00, στα γραφεία της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, στην οδό Σίνα 32 στο Κολωνάκι.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστικό η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή μετατίθεται πλέον έως τις 27/02/2020, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων που έχουν ήδη υποβληθεί μέχρι τις 16/02/2020 σύμφωνα με την προηγούμενη εγκύκλιο. Καλούνται επομένως εκ νέου, όσοι ενδιαφέρονται να εκλεγούν στο νέο Δ.Σ. ή στην Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) να υποβάλουν αίτηση με την υποψηφιότητά τους στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται ως ακολούθως:

1. Απολογισμός και λήξη θητείας του Δ.Σ.

2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (ΕφΕ), για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Ε.Α.Ε.

3. Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Ε.Α.Ε.

Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη της Ε.Α.Ε., τα οποία έχουν εγγραφεί το προηγούμενο έτος από αυτό των αρχαιρεσιών. Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται όσα έχουν καταβάλει τη συνδρομή του προηγούμενου των αρχαιρεσιών έτους. Τα τακτικά μέλη μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπρόσωπα, είτε με επιστολή, λεπτομέρειες για την οποία θα σταλούν σε επόμενη επικοινωνία μας.

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε σχετικώς με τον Ταμία της Ε.Α.Ε. κο Αρτέμιο Οικονόμου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ως μέλη του Δ.Σ. και της Εφορευτικής Επιτροπής μπορούν να εκλεγούν μόνο τακτικά, ταμειακά τακτοποιημένα, μέλη τα οποία έχουν εγγραφεί το προηγούμενο έτος από αυτό των αρχαιρεσιών. Είναι δυνατό επίσης, να προταθεί υποψηφιότητα ενός μέλους για την εκλογή του ως συμβούλου του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. από τρία (3) τουλάχιστον ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει ο προτεινόμενος να δηλώσει εγγράφως στην Ε.A.Ε. ότι αποδέχεται την υποψηφιότητά του.

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ε. Φιλιππάκη

Γενική Γραμματέας του Δ.Σ.

 

*Για την απαρτία της συνεδρίασης της ΓΣ πρέπει να παρευρίσκονται το λιγότερο το ½ συν ένας του συνολικού αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Α΄ ΓΣ συγκαλείται νέα με τα ίδια ακριβώς θέματα μετά από μια εβδομάδα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Στην περίπτωση αυτή, η ΓΣ πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα παρευρίσκονται

Κατεβάστε την πρόσκληση πατώντας εδώ

_____________________________________

 

Νέες ημερομηνίες και οδηγίες για την Εκλογο-απολογιστική Συνέλευση της Ε.Α.Ε.

Αθήνα, 14/06/2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας σας πληροφορεί ότι, λόγω των περιορισμών της πανδημίας που βρίσκονται ακόμα σε ισχύ, είναι απολύτως απαραίτητη μια μικρή αναβολή της Εκλογο-απολογιστικής Συνέλευσης και διενέργειας των εκλογών (σε σχέση με τα αναφερόμενα στην τελευταία εγκύκλιό μας, Μαρτίου 2020) ώστε να είναι σύννομη η λειτουργία της, βάσει πρόσφατης εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης (https://drive.google.com/file/d/1J9VgAvfI1Wbiyg2MmBpsHclFArFsDvTj/view). Συγκεκριμένα, ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ., η νέα ημερομηνία της προαναφερόμενης Συνέλευσης και εκλογών ορίζεται η Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, ώρα 18:00, στην αίθουσα διαλέξεων της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, οδός Σίνα 32, 2ος όροφος, Αθήνα/Κολωνάκι, ή (εφόσον δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μελών που θα παρευρίσκονται, μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή) τη Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020 στην ίδια διεύθυνση και ώρα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν τα ταμειακά τακτοποιημένα Τακτικά Mέλη της Ε.Α.Ε., τα οποία έχουν εγγραφεί σε προηγούμενο έτος από αυτό των αρχαιρεσιών.

Ταμειακά τακτοποιημένα Mέλη θεωρούνται όσα έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους του παρελθόντος των αρχαιρεσιών έτους. Τα τακτικά Mέλη μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπρόσωπα ή με επιστολή.

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε σχετικώς με τον Ταμία της Ε.Α.Ε. κο Αρτέμιο Οικονόμου

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Τα Mέλη που επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολή θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Θα εκτυπώσουν σε σελίδα Α4 τον κατάλογο των υποψηφίων που επισυνάπτεται κατωτέρω (ως ψηφοδέλτιο).
  2. Θα επιλέξουν έως επτά (7) υποψήφιους με σταυροδοσία δεξιά ή αριστερά των ονομάτων με στυλό ανεξίτηλης γραφής (όχι μολύβι) για το Διοικητικό Συμβούλιο και έως τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
  3. Θα εσωκλείσουν το ψηφοδέλτιο σε λευκό φάκελο.
  4. Θα τοποθετήσουν τον λευκό-κλειστό φάκελο μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης των ταμειακών τους υποχρεώσεων, σε περίπτωση που υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες, μέσα σε απαντητικό φάκελο, τον οποίο θα αποστείλουν στη διεύθυνση της Γραμματέως της Εταιρείας:

Ελένη Φιλιππάκη

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Τ.Θ. 60037, 153 10 Αγία Παρασκευή.

Πάνω στον απαντητικό φάκελο αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα και το επίθετο του αποστολέα, ώστε να είναι δυνατή η ‘ταυτοποίηση’ του ψηφοφόρου.

Η υπογράφουσα Γεν. Γραμματέας θα παραδώσει τους απαντητικούς φακέλους στην Εφορευτική Επιτροπή (η οποία θα προβεί στον έλεγχο δικαιώματος ψήφου των αποστολέων) κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Για τη διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται εκ νέου ο κατάλογος των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ε. Φιλιππάκη

Γενική Γραμματέας του Δ.Σ.

 

*Για την απαρτία της συνεδρίασης της ΓΣ πρέπει να παρευρίσκονται το λιγότερο το ½ συν ένας του συνολικού αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Α΄ ΓΣ συγκαλείται νέα με τα ίδια ακριβώς θέματα μετά από μια εβδομάδα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Στην περίπτωση αυτή, η ΓΣ πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα παρευρίσκονται 

Κατεβάστε την πρόσκληση πατώντας εδώ