Βιο-υλικά και Αρχαιολογία

Στην ενότητα βιο-υλικά και αρχαιολογία επιχειρείται η σύγκλιση ειδικών από διαφορετικά πεδία, ώστε μέσω των αναλυτικών μελετών των ποικίλων κατηγοριών βιολογικών καταλοίπων να διερευνηθούν σημαντικά αρχαιολογικά ζητήματα. Σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται αντικείμενα δίαιτας, διαβίωσης και μετανάστευσης ανθρώπινων πληθυσμών, εξημέρωσης άγριας χλωρίδας και πανίδας, διαγένεσης, διατήρησης βιο-υλικών και νέες τεχνολογίες για τη μελέτη των αρχαίων βιο-μοριακών συστημάτων.