Program

 Conference Program

 download as PDF

Thursday,  16th of May

8:30         Registration

9:00         Opening of the conference

               

Integrated studies of material remains - Ceramics I

9:30         D. Katsonopoulou, I. Iliopoulos, S. Katsarou, V. Xanthopoulou

Craftsmanship of big storage pithoi from the Early Helladic settlement of Helike, Achaia

9:50         P.M. Day, K. Douni, A. Hein, V. Kilikoglou, M. Relaki, O. Kakavoyianni

Style and composition in the Early Helladic II ceramics from the health centre excavations at Koropi, Attica

10:10       Γ. Παπαδάτος, Ε. Νοδάρου

Γεωγραφική απομόνωση και δίκτυα επαφών: κεραμικές εισαγωγές στο προανακτορικό νεκροταφείο στο Λιβάρι Λασιθίου

10:30       M. Dikomitou-Eliadou, N.S. Müller, V. Kilikoglou         

The earliest cooking pots of the Cypriot Bronze Age. The social dimension of a technological study

10:50       C. Makarona, M. Dikomitou-Eliadou, K. Nys, P. Claeys

Philia pottery production and exchange patterns: The geochemical evidence

 

11:10       Coffee break

 

Integrated studies of material remains - Ceramics II

11:40       N.S. Müller, M. Roumpou, N. Kalogeropoulos, I. Nikolakopoulou, V. Kilikoglou, P.M. Day

The technology and use of Bronze Age cooking vessels from Akrotiri

12:00       A. Hein, E. Karantzali, V. Kilikoglou 

‘Mycenaean’ pottery production in Central Greece – An LHIII assemblage from the Spercheios Valley (Phthiotis)

12:20       E. Kiriatzi, M. Georgakopoulou         

Chemical and petrographic interactions: Exploring further the local potting industries on Bronze Age Kythera

12:40       Ι.Α. Στράτης

Η δόμηση ενός Συνολικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) στο πεδίο των «Αρχαιολογικών Φυσικών Επιστημών»

13:00       L. Drake

                X-ray fluorescence use in archaeology

 

13:30       Lunch break

 

14:30       Poster Session I

 

 Integrated studies of material remains - Glass and metallurgical ceramics

16:00       I.K. Sfamba, N. Zacharias, G.S. Polymeris, E. Palamara, G. Kitis, M. Papageorgiou

                Analytical and spectroscopical approaches for the holistic characterization of archaeological glasses: The case of blue glasses from Messene, Greece

16:20       Μ. Σκορδαρά, Γ. Μανιάτης   

Το υαλουργείο της Διαγώνιας οδού των Φιλίππων. Οργάνωση και τεχνολογία στο πλαίσιο της ρωμαϊκής παράδοσης

16:40       P. Loukopoulou, A. Moropoulou

Looking into the gold-leaf glass tesserae from the mosaics of the Daphni Monastery, Athens, Greece

17:00       D. Brunelli, V. Cannavò, R. Jones, S.T. Levi, M. Vidale

The Riace bronzes: Recent work on the clay cores

17:20       Coffee break

                               

Integrated studies of material remains - Metals

17:50       N. Nerantzis, S. Papadopoulos

Copper production during the Early Bronze Age at Aghios Antonios, Potos in Thassos

18:10       G.D. Papadimitriou             

The so called “circular or helicoidal washing plants” of Laurion and their role in the beneficiation of metallic values contained in litharge

18:30       M.C. Martinelli, E. Photos-Jones, S.T. Levi

Did copper actually arrive in the Aeolian Islands in the early third millennium BC? The evidence from a small but iconic fragment of vitreous material thought to be copper slag

18:50       C. Tselios, Ε. Filippaki, G.S. Korres

Selective use of arsenical copper during the Mycenaean period: Analytical investigation of a battle - knife (Schlachtmesser) of Cu-As-Ag alloy, from Metaxada and of a bronze razor plated with Cu-As alloy sheet, from the cemetery of Volimidia, in Pylia (Messenia – Greece)

19:10       D. Kotzamani, J.F. Merkel

Technical and chemical examination of a small silver treasure dated in the 6th-7th century AD

 

 

Friday,  17th of May

 

Integrated studies of material remains - Pigments and mortar

9:00         Γ. Μαστροθεόδωρος, Κ.Γ. Μπέλτσιος, B. Παπαδοπούλου

Το στρώμα της προετοιμασίας των φορητών εικόνων: Γραπτές πηγές και διερεύνηση μεταβυζαντινών έργων από την Ήπειρο

9:20         E. Kouloumpi, A. Rousaki, A.V. Terlixi, A.P. Moutsatsou, G.S. Polymeris, K.M. Paraskevopoulos

Ground layers: Α promising ageing factor

9:40         Β. Περδικάτσης, Σ. Σωτηροπούλου

Ο Ριβεκίτης ως κυανή χρωστική που απαντάται στις Αιγιακές τοιχογραφίες από την πρώιμη έως την ύστερη εποχή του Χαλκού.

10:00       Th. Katsaros, Th. Ganetsos, A. Pianalto          

Raman investigations on colour traces: a preliminary report from the Sculpture Collection of the Byzantine and Christian Museum

10:20       Γ. Φακορέλλης, Σ. Μπογιατζής, Τ. Μαρκέτου, Ε. Τζιαμουράνη, Ε. Ιωακείμογλου

Μελέτη τεχνολογίας κατασκευής με φυσικοχημικές μεθόδους έγχρωμων κονιαμάτων από τον προϊστορικό οικισμό της Ιαλυσού Ρόδου

10:40       Δ. Κυροπούλου, Ε. Ντότσικα, Δ. Ανδρίκου

Τεχνολογικός προσδιορισμός κονιαμάτων ελληνιστικής εποχής από τον Μακρύγιαλο Πιερίας

 

11:00       Coffee break

 

Intangible cultural heritage - Crafts

11:30       Ε. Αλούπη-Σιώτη

Αναλύσεις, βιωματικές προσεγγίσεις και αρχαία τεχνολογία Αποτίμηση με βάση δεδομένα από την παραγωγή του Εργαστηρίου ΘΕΤΙΣ

11:50       Μ. Κλιάφα, Μ. Πέτρου, Μ. Δουλγερίδης, Ι. Καρατάσιος

Παράδοση και καινοτομία στην τεχνική λάξευσης μαρμάρου στην νεοελληνική γλυπτική: Η Tηλεγλυπτική του Γεράσιμου Σκλάβου

12:10       Ι. Καρατάσιος, Β. Κυλίκογλου              

Η τεχνολογική εξέλιξη των παραδοσιακών κονιαμάτων υπό την επίδραση των γεωπολιτικών και κοινωνικών συνθηκών, στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου

12:30       B. Brown

Craft, Materials, Design and Identity

12:50       A. Boleti, H. Procopiou, R. Vargiolu, H. Zahouani         

Stone celts polishing techniques: Τopographic analysis and sensory evaluation

 

13:10       Lunch break

 

14:30       Poster Session II


Intangible cultural heritage - Landscape

16:00       A. Sarris, A. Chliaoutakis, S. Dederix, J.C. Donati

Reconstructing archaeo-landscapes: Myth versus reality

16:20       E. Photos-Jones

Νόστιμονήμαρ (the day of return): Memory and perception of a cultural landscape: Is an archaeometric approach possible?

16:40       Δ. Καραβία, Α. Γεωργόπουλος

Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και ο Τόπος

 

17:00       Coffee break

 

Integrated studies of material remains - Stone, building materials and dating

17:30       O. Serdar, D. Tambakopoulos, A. Turkmenoglu, Y. Maniatis

Archaeometric analysis of marble anchors from shipwrecks found in the Theodosian harbour at Yenikapi, Istanbul

17:50       M. Stefanidou, I. Papayianni, V. Pachta          

Technological characteristics of fired bricks from Roman and Byzantine period in Greece

18:10       E. Aidona, G. Polymeris, D. Kondopoulou, N. Ioannidis

Archaeomagnetic versus thermoluminescence dating: How convergent are they? Examples from historical kilns from N. Greece

18:30       I. Liritzis, V. Aravantinos, G. Polymeris, Agiomarnitis, N. Zacharias, I. Fappas, I. Sfamba, A. Vafiadou, G. Kitis

                Prehistoric Delphi: Luminescence dating on ceramics and stone from Koumoula (Livadhi Valley, Parnassus Mountain, Delphi, Greece)

18:50       J. Christodoulakis, C. Athanassas, Y. Bassiakos, C. Varotsos     

New geoarchaeological and palaeoenvironmental studies in Mani Peninsula (S. Peloponnesus) by employing luminescence dating techniques

 

Saturday,  18th of May

 

Biomaterials and archaeology

9:00         D. Kafetzopoulos, C. Zoumadakis, E. Stratidaki, G. Papagiannakis, N. Poulakakis

Methods & procedures for targeted enrichment and sequence characterization of ancient DNA specimens

9:20         E. Stathopoulou, N. Phoca Cosmetatou, T. Theodoropoulou

Burnt or stained? Exploring bone colour in waterlogged deposits: the case of the Neolithic lake settlement of Dispilio, Greece

9:40         M. Roumpou, E. Kiriatzi, X. Charalambidou, A. Kotsonas, M. Bessios, Y. Tzifopoulos

Molecular and petrographic study of inscribed transport amphorae from Methone: An interdisciplinary approach to content and provenance

Investigating landscapes and cultural heritage within I

10:00       G.N. Tsokas, P. Tsourlos, C.B. Papazachos, J.-H. Kim, G.Vargemezis

Assessing the condition of the rock mass over the Eupalinian tunnel in Samos (Greece) employing an integrated geophysical approach

10:20       E.D. Chiotis

Landscape evolution in the Kifissos floodplain

10:40       Χ. Μερκούρη, Δ. Δρόσου

Κοιλάδα των εκβολών του ποταμού Αχέροντα: Η ανασύσταση του αρχαίου τοπίου μέσα από τα γεωλογικά, περιβαλλοντικά και ιστορικο-αρχαιολογικά δεδομένα

 

11:00       Coffee break

               

Investigating landscapes and cultural heritage within II

11:30       G. Iliopoulos, K. Nikolakopoulos, N. Galanidou

Late Quaternary landscape evolution of the Inner Ionian Sea Archipelago and its early human settlers

11:50       G. Ayala, D. Brunelli, S.T. Levi, S. Luglio, A.M. Mercuri, E. Photos-Jones, A. di Renzoni, A. Renzuli      

Aiding (and abetting) the archaeological enquiry: An interim report on the ongoing excavations at the BA settlement of San Vincenzo, Stromboli, Aeolian Islands, Italy

12:10       E. Zagana, P. Roumelioti, E. Photos-Jones, A.J. Hall

Therapeutic landscapes? The geological and hydrogeological appraisal of the landscape surrounding the area of extraction of Lemnian Earth, NE Lemnos

12:30       M. Stamatakis, A.J. Hall, E. Photos-Jones

Boron on Samos: Literary evidence, geological occurrence and past medicinal applications

12:50       M. Kontaxi, M. Stamatakis

MILOTERRANEAN Geo Experience

 

13:20       Lunch break


Conservation science and technology I

15:00       P. Pouli, K. Melessanaki, V. Tornari, D. Anglos, C. Fotakis

Laser technology for diagnosis, analysis and conservation of Cultural Heritage objects and monuments: Recent advances and forthcoming challenges

15:20       Kl. Dimitriadis, R. Kromholz

Recent methods in the non-destructive stone assessment and diagnosis technologies

15:40       Ν. Μαραβελάκη, Β. Περδικάτσης, Α. Βεργανελάκη, Χ. Καπριδάκη, Ε. Λιονάκης

Φυσικοχημική ανάλυση κονιαμάτων αρχαίας Πολυρρήνιας, Χανίων ως εργαλείο για την αποσαφήνιση χρονολογικών και κατα­σκευα­στικών φάσεων

16:00       Μ. Αμέντα, Ι. Καρατάσιος, Α. Καλαγρή, B. Κυλίκογλου

Το φαινόμενο της αυτοΐασης στα αρχαιολογικά ασβεστοκονιάματα

 

16:20       Coffee break

 

Conservation science and technology II

16:50       Ε.Β. Φαρμακαλίδου, Α. Δούβας, Γ. Καρατάσιος, Σ. Σωτηροπούλου, Σ. Μπογιατζής, Π. Αργύτης, Γ. Χρυσουλάκης, Β. Κυλίκογλου

Η μελέτη των φαινομένων τεχνητής γήρανσης πολυμερών που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των έργων τέχνης.

17:10       G. Ziegenbalg, E. Piaszczynski, M. Musiela

Stone, mortar and plaster consolidation by calcium hydroxide nano-sols – characteristics of the available materials and results of appli­cations

17:30       Ν.Α. Στεφανής, Ι. Καρατάσιος, Α. Καλαγρή, Γ. Γερογιάννης, Λ. Κατέβα, Β. Κυλίκογλου, Π. Θεουλάκης

Χαρακτηρισμός και παθολογία των αργιλικών υλικών δόμησης στα προϊστορικά μνημεία της Καστοριάς και της Θεσσαλονίκης

17:50       Γ.Π. Σταϊκόπουλος

                Συντήρηση αργύρου θησαυρου απο τη γεωμετρική νεκροπόλη της Αρχαίας Σάμου

 

18:10       Closing remarks

 

 


 

Poster Session I (16th of May, 1430-1600)

 

Integrated studies on provenance, technology and dating of material remains

 

Ceramics and Glass

I. Allegretta, G. Eramo, A. Hein

Physical properties of pre-industrial ceramics: The role of temper and firing temperature

Α. Χαβιαρά και Ε. Αλούπη-Σιώτη

Διακοσμημένη κεραμική στην Αττική (6ος-4ος αι.πΧ): Μεθοδολογία για τον εντοπισμό αργιλικών πρώτων υλών

W.D. Gilstrap, P.M. Day, E. Kardamaki, K. Kaza

The proof is in the pudding: A look at choices potters make in large-scale ceramic production at Late Mycenaean Alimos

R. Jones, S.T. Levi

Exploiting and creating elemental analysis databases: The case of Mycenaean pottery found in Italy

F. Licenziati

In situ non-invasive analysis of glass tesserae from Delos (Greece): First results

Γ. Μαστροθεόδωρος, Κ.Γ. Μπέλτσιος, Ι. Μπασιάκος, B. Παπαδοπούλου

Μελέτη τεχνολογίας κατασκευής δυο βυζαντινών εφυαλωμένων κεραμικών εικόνων.

Ε. Παλαμαρά, Ν. Ζαχαριάς, Ε.I. Kαμίτσος, Α. Οικονόμου, Δ. Πάλλες, D. Mönke

Ανάλυση γυαλιών αρχαιολογικών δειγμάτων της κλασικής περίοδου από τη Θήβα με φασματοσκοπία Raman και IR

Δ. Παναγοπούλου, Κ. Μπέλτσιος, Ι. Μπασιάκος, Γ. Μαστροθεόδωρος

Μελέτη των χρωστικών κσι της τεχνικής κατασκευής των κεραμικών Iznik από την Νίκαια της Μ. Ασίας

Δ. Παπουτσής, Κ. Κωτσάκης, Σ. Ανδρέου, Ι. Στράτης

Μια πρώτη προσέγγιση σε επιχρισμένη κεραμική της Τούμπας Θεσ/νίκης με τη μέθοδο μικρο-φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων X (μ-XRF)

A. Pentedeka, C. Morgan, A. Soteriou

Romanisation in Western Greece: Potting traditions and island connections

Β. Ροντήρη, Ε. Ασδεράκη

Η «διαχείριση» της γραπτής και μονόχρωμης κεραμικής της Νεολιθικής Θεσσαλίας: Τεχνολογία και προέλευση.

D.A. Trusty, T. Tartaron

A petrographic study of Late Helladic (LH) cooking pots from the Corinthia

               

Metals and metallurgical Ceramics

E. Asderaki, Th. Rehren, E. Skafida

Mycenaean metalwork in Iolkos

A.Charalambous, V. Kassianidou, G. Papasavvas

A comparative study of Cypriot bronzes dating to the Late Bronze and the Early Iron Age

A. Hein, M. Georgakopoulou

Early Cycladic metallurgy on Seriphos Island – Evidence from the pyrotechnical ceramics

A. Hein, N.S. Müller, M. Kiderlen

The bronze tripod-cauldrons from Olympia – Examination of the casting moulds and clay cores

Χ, Κατσίφας

Φυσικοχημική μελέτη μακεδονικών χρυσών στεφανιών

Β. Μιχαλοπούλου , Μ. Σμιτ-Δούνα, Ι. Καραπαναγιώτης

Χρυσή ένθετη διακόσμηση σε λεπίδα σιδερένιου ξίφους από τον Τάφο Α της Κατερίνης

V. Giannoulatou, I.K. Sfamba, N. Nerantzis, D. Afouxenidis, S. Dimitriadis, N. Kazakis, G.S. Polymeris, G. Kitis, N.C. Tsirliganis

Technological characterization and thermoluminescence dating of metallurgical furnaces in northeastern Greece

Σ. Βιβντένκο, Ε. Τρακοσοπούλου, Π. Μανούδης

Μελέτη των αντικειμένων από  πολύτιμα μέταλλα της Αρχαίας Ακάνθου Χαλκιδικής

 

Stone, pigments and building materials

A. Φωστηρίδου, Λ. Αχειλαρά, Σβ. Βιβτένκο, Ι. Καραπαναγιώτης, Δ.  Λαμπάκης, Π. Μανούδης

Ταυτοποίηση χρωστικών σε ειδώλια που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης

Th. Katsaros, Th. Ganetsos, P. Samios

Study of the pigments collection Yannis Papadelis by using of Raman spectroscopy

Γ. Μανιάτης, Α. Μαρή

Χαρακτηρισμός Εφυαλωμένων Χανδρών Στεατίτη από τη Νεολιθική Σαλαμίνα: Η Πρώτη Εμφάνιση Εφυαλωμένων Αντικειμένων στην Ελλάδα

V. Pachta, M. Stefanidou, I. Papayianni

Technological evolution of historic renders and plasters

E. Photos-Jones

Painting the canvas with the pXRF

Δ. Ταμπακόπουλος, Γ. Μανιάτης

Η νέα βάση δεδομένων του μαρμάρου των Κυκλάδων και η χρήση του στην Αρχαιότητα

 

Textiles

Δ. Κεχαγίας

Φυσικοχημική ανάλυση και μελέτη ιστορικών πίλων

 

Dating

Θ. Αρβανίτη, Γ. Μανιάτης

Ανιχνεύοντας το απόλυτο χρονικό πλαίσιο της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο

M. Kazantzaki, C. Athanassas, Th. Rondoyanni

Luminescence dating of quaternary coastal deposits of Evoikos Gulf

C.T. Michael, A. Hein, E. Dotsika

Isotopic dating of speleothems using thick source alpha particle spectroscopy

G.S. Polymeris, A. Rousaki, D. Afouxenidis, E. Koulumpi, G. Kitis, N.C. Tsirliganis, K.M. Paraskevopoulos

Towards absolute dating of portable paintings; preliminary TL and OSL measurements

E. Tsakalos, C. Athanassas, Y. Bassiakos

Luminescence dating of coastal sediments of a site in southeast Cyprus

               


 

Poster Session II (17th of May, 1430-1600)

 

Investigating landscapes and cultural heritage within

K. Baika, M. Geraga, J. Pakkanen, G. Papatheodorou, D. Evangelistis, S. Heath, E. Fakiris, D. Christodoulou, M. Iatrou, M. Prevenios, St. Kordella

Kyllene Harbour Project 2007-2009. Marine geoarchaeological investigations at the ancient and medieval harbour of Kyllini/Glarentza (NW Peloponnese, Greece)

M.K. Doula, V. Kavvadias, E. Photos-Jones

Agricultural waste: Can it be identified in archeological soils? The case of olive oil production waste

Μ.-Φ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Βουβαλίδης

Η διαχρονική εξέλιξη και η προοπτική ανάδειξης ενός αρχαίου οικισμού στον υγροβιότοπο του δελταϊκού συστήματος του Σπερχειού ποταμού στη θέση ‘’Πλατάνια’’ Αγίας Παρασκευής Λαμίας

E. Photos-Jones, A.J. Hall

Alum in the earths of the Aegean and beyond

A. Di Renzoni, L. Lopes, M.C. Martinelli, E. Photos-Jones

Where is the water? The relationship between the human settlements and the sources of water supply: the case of the Bronze Age site of San Vincenzo, Stromboli, Italy.

S. Retsas, S. Paximadas

Medicinal use of Earths, Minerals and Metals from the days of Hippocrates to today

E. Yiannouli

A.Sho.Re. 2011-2015: Investigating the Geo-Archaeology of the Coastal Zone

 

Conservation science and technology   

M. Doukakis, A. Pantinakis, A. Vafeidis, Th. Markopoulos

Magnetic measurements for nondestructively identifying shards that belong to the same pottery vessel and for determining their relative position

Ε.Β. Φαρμακαλίδου

Η Τεχνολογική Μελέτη Αιγυπτιακής Μάσκας της Συλλογής του Νικόλαου Χατζηκυριάκου - Γκίκα

E. Filippaki, I. Kotzamanidi, Y. Bassiakos, C.L. Xaplanteris

The fingerprint of the plasmachemical restoration of iron corroded artifacts through the optical emission spectroscopy

Ν. Λάσκαρης, Θ. Κατσαρός, Θ. Γκανέτσος, Δ.Θ.Γ. Κατερέλος, Μ. Μπακάλη, P. Vandenabeele

Μελέτη οργανικών υλικών συντήρησης με χρήση των τεχνικών Υπέρυθρης Φασματοσκοπίας (F.T.I.R.) και φασματοσκοπίας Raman

Κ. Λέντζη, Γ. Φακορέλλης

Μέθοδοι συντήρησης ενός χάρτινου ιαπονικο΄θ ενδύματος εποχής Εντό

 

 

Ν. Μαραβελάκη, Φ. Μαλλούχου-Tufano, E. Λιονάκης, Χ. Καπριδάκη, Α. Βεργανελάκη

Ανάλυση γυψοκονιαμάτων από αρχαία μνημεία του Ιράν και προτάσεις συντήρησης

M. Perraki, Th. Lymperopoulou, G. Economou, S. Giovanopoulou

Non-destructive pigment analyses of Nicolaos Gyzis painting “Artemis”

Α. Σιάτου, Ε. Κοτζαμποπούλου, Χρ. Κλείτσας, Α. Πανάτση

Μη καταστρεπτική μελέτη της κατάστασης διατήρησης ταφικού θησαυρού υστερορωμαϊκών νομισμάτων από τα «Ελληνικά» Κοπάνης, Ήπειρος

Χ. Σπεραντζα, Α. Πουρνου

Απόσπαση ξύλινου εμπολίου και πόλου κίονα του Παρθενώνα με εφαρμογή  κυκλοδωδεκανίου

Σ.Χ. Στάικου, Ν. Ζαχαριάς, Κ. Δελέγκου, Α. Μοροπούλου

Καταγραφή των έργων συντήρησης, αποκατάστασης και αναστήλωσης στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου του Αμφιαρείου Ωρωπού.

Κ. Στουπάθης, Χρ. Καρύδης, Π. Καματερού, Ι. Καραπαναγιώτης

Η Φυσικοχημική Τεκμηρίωση των Επιτραχηλίων  του Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου

Α. Θανος, Σ. Βιβντένκο, Π. Μανούδης, Δ. Λαμπάκης

Μελέτη γυάλινης οινοχοισκής από την συλλογή Λαμπρόπουλου

Γ. Τριανταφύλλου, Θ. Μαρκόπουλος, Γ. Αλεβίζος, Π. Ροτόντο, Κ. Λεωνιδάκη, Β. Παπαδοπούλου

Μελέτη κονιαμάτων και επιχρισμάτων για τη συντήρηση και αποκατάσταση του Ι.Ν Γενεσίου της Θεοτόκου στην Κορωνησία του Νομού Άρτας

 

Bioarchaeology

Ε. Κουγεμήτρου, Γ. Χελά, Σ. Ραυτοπούλου, Γ. Μωραΐτου, Κ. Πολυκρέτη

Ταυτοποίηση υλικού και διάγνωση κατάστασης διατήρησης οστρέινων Nεολιθικών ψήφων από τα Καλύβια Αττικής, με φασματοσκοπία Raman

 

Digital archaeology

Γ. Καϊσαρλής, Π. Λάζαρης, Χ. Προβατίδης

Τρισδιάστατη Ψηφιακή Αποτύπωση Αρχαίων Αντικειμένων και Εκτύπωση Αντιγράφων με τη Βοήθεια Προηγμένων Υπολογιστικών Συστημάτων

E. Theodorou, C. Provatidis, G. Theodorou, V. Mitsopoulou, T. Vasilopoulos, A. Legakis, P. Megas, P. Maniatis, I. Papailiou

Inside a fossil dwarf elephant: A 3D reconstruction

 

Archaeoastronomy

Γ. Αρτελάρης, Ι. Λυριτζής

Αρχαιοαστρονομία: Μια προστιθέμενη αξία - αειφορία στον πολιτισμό, εκπαίδευση, πολιτιστικό τουρισμό

 

Philosophy and history of science

Χ. Μιχαήλ

Ανθρωπολογικοί προβληματισμοί στην σύγχρονη διεπιστημονική έρευνα