Το 7ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της ΕΑΕ

Αθήνα, 9-12 Οκτωβρίου 2019, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

1η Εγκύκλιος

 

Το Συμπόσιο:

Σε συνέχεια της προκαταρκτικής αναγγελίας του, το ΔΣ της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας (ΕΑΕ) ανακοινώνει τη διοργάνωση του 7ου Συμποσίου Αρχαιομετρίας οι εργασίες του οποίου θα λάβουν χώρα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας, https://www.byzantinemuseum.gr/, από την Τετάρτη 9 έως το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019. Το Συμπόσιο ανταποκρίνεται στο μακροχρόνιο και σταθερά αυξανόμενο κάθε χρόνο ενδιαφέρον αρχαιολόγων, ιστορικών, ανθρωπολόγων, παλαιο-περιβαλλοντολόγων, άλλων επιστημόνων παρεμφερών κατευθύνσεων, να συνεργασθούν με ειδικευμένους ερευνητές από τον χώρο των θετικών επιστημών επί ζητημάτων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι κοινά παραδεκτό πως η πληρέστερη διερεύνηση του συνόλου των υπαρκτών αλλά και των αναδυόμενων ερωτημάτων αναφορικά με τα υλικά κατάλοιπα του ελλαδικού χώρου και της ευρύτερης περιοχής, βασίζεται στην ουσιαστική συνέργεια μεταξύ ερευνητών διαφόρων επιστημονικών κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.Tο επικείμενο Συμπόσιο αποτελεί συνέχεια των έξι (6) προηγούμενων αντίστοιχων διοργανώσεων που έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία η ΕΑΕ στο παρελθόν και αναμένεται να αποτελέσει πρόσφορο πεδίο επιστημονικής αναζήτησης, διάδοσης καινούριας γνώσης, διαλόγου μεταξύ ειδικών σε πολλά επιμέρους επιστημονικά πεδία, και επιμόρφωσης.

 

Τίτλος και Θεματικές Ενότητες:

Το 1ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της ΕΑΕ (26-28/01/1990) είχε τον εμβληματικό τίτλο «Σύνδεση Αρχαιολογίας και Αρχαιομετρίας». Λίγο πριν συμπληρωθούν τριάντα ακριβώς χρόνια μετά από αυτή την πρώτη στην Ελλάδα οργανωμένη συνάντηση αρχαιολόγων και ειδικών από τις θετικές επιστήμες, το 7ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της ΕΑΕ με τίτλο «Αρχαιολογία - Αρχαιομετρία: 30 Χρόνια μετά» προσφέρεται, πλέον, για την αξιολόγηση των μακροχρόνιων διεπιστημονικών ερευνητικών συνεργασιών με επίκεντρο την πολιτιστική κληρονομιά του ελλαδικού χώρου και της ευρύτερης περιοχής. Η αξιολόγηση αυτή αφορά στα αποτελέσματα των ερευνών σε βάθος χρόνου, σε σχετικές αναθεωρήσεις, στην αποτίμηση μεθοδολογιών, πρακτικών και εμπειριών, στην επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων και στην αναζήτηση μελλοντικών προοπτικών, τάσεων ή ακόμα και στην εγκαθίδρυση νέων συνεργασιών στον χώρο.

Στις θεματικές ενότητες του 7ου Συμποσίου της ΕΑΕ θα εξετασθούν ζητήματα α) χρονολογήσεων και παλαιοπεριβάλλοντος, β) γεωφυσικών διασκοπήσεων, γ) κεραμικών και υαλωδών υλικών, δ) αρχαίας -και προϊστορικής- μεταλλείας, ε) λίθων -με έμφαση στα μάρμαρα-, κονιαμάτων και χρωστικών και ζ) βιοϋλικών-βιοαρχαιολογίας. Επιπλέον, είναι επιθυμητό να οργανωθεί και μια ειδική θεματική συνεδρία  για την εξέταση θεμάτων αρχαιοσεισμολογίας, γεωαρχαιολογίας και ακρίβειας στις απόλυτες χρονολογήσεις.

Μολονότι θα δοθεί έμφαση σε παρουσίαση πρωτότυπων αρχαιομετρικών εργασιών σχετιζόμενων με ζητήματα του ελλαδικού χώρου, ηπειρωτικού και νησιωτικού, το Συμπόσιο προβλέπεται να έχει ενισχυμένο διεθνή χαρακτήρα με ανακοινώσεις αναφερόμενες στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου, περιλαμβάνοντας, έτσι, και την Κύπρο.

 

Γλώσσες του Συμποσίου:

Επίσημες γλώσσες παρουσίασης των εργασιών θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Δεν προβλέπεται να υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. Ωστόσο, οι συνάδελφοι που προτίθενται να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στην ελληνική γλώσσα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν ως προς τη δίγλωσση παρουσίαση του εποπτικού υλικού τους, (πίνακες, λεζάντες, επεξηγήσεις) για τη διευκόλυνση των μη ελληνόφωνων συνέδρων.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες και Εγγραφή:

Δευτέρα, 1η Ιουλίου 2019: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τίτλου και περιλήψεων εργασιών (250-400 λέξεις).

Τετάρτη, 31η Ιουλίου, 2019: Ενημέρωση συμμετεχόντων για έγκριση παρουσίασης της εργασίας.

Μέχρι την Παρασκευή, 30 Αυγούστου, 2019: Έγκαιρη εγγραφή: Συμμετέχοντες: 80 € / Φοιτητές: 50 €. Μετά την 30η Αυγούστου το κόστος εγγραφής διαμορφώνεται σε 100 € ευρώ και 80 € αντίστοιχα.

Τετάρτη, 9η Οκτωβρίου 2019: Έναρξη εργασιών Συμποσίου,

Παρασκευή, 11η Οκτωβρίου 2019: Δείπνο Συμποσίου, Βραβεύσεις, Τιμητικές Διακρίσεις.

 

Μέθοδοι Πληρωμής:

α) Τραπεζική κατάθεση: οι πληρωμές κατατίθενται στην Τράπεζα Πειραιώς, Όνομα Δικαιούχου: Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, IBAN GR36 0171 8560 0068 5614 5565 719, SWIFT-BIC: PIRBGRAA. Ο καταθέτης βαρύνεται με τα έξοδα της τράπεζάς του. Η αναγραφή αιτιολογίας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ και πρέπει να περιλαμβάνει με κεφαλαία γράμματα το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και την ένδειξη ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΑΕ.

β) Κατά τη διάρκεια των εγγραφών.

 

Υποστήριξη Νέων Επιστημόνων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η Οργανωτική Επιτροπή θα μεριμνήσει ειδικά για την υποστήριξη και την προβολή εργασιών νέων επιστημόνων, (που διανύουν το στάδιο της μετα-διδακτορικής σταδιοδρομίας τους) καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών με εκπτώσεις ή απαλλαγές της καταβολής δαπάνης εγγραφής, βραβεύσεις, πιθανή ειδική συνεδρία κ.ά.

 

Υποβολή Περίληψης και Συμμετοχής

Συμπληρώστε και αποστείλατε έως την καταληκτική ημερομηνία την Φόρμα Εγγραφής καθώς και την Πρότυπη Φόρμα Περίληψης (βλ. συνημμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες (επιστημονική επιτροπή, προκαταρκτικό πρόγραμμα, οδηγίες ταξιδιού και διαμονής, τι περιλαμβάνει το κόστος εγγραφής, κόστος δείπνου Συμποσίου, πιθανές παράλληλες δραστηριότητες κ.λπ.) θα ανακοινωθούν στην 2η Εγκύκλιο, καθώς και στην επικείμενη νέα ιστοσελίδα του Συμποσίου.

 

Η ΕΑΕ και τα προηγούμενα Συμπόσια Αρχαιομετρίας:

Η Ελληνική Αρχαιομτερική Εταιρεία (ΕΑΕ) είναι ένα επιστημονικό σωματείο μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1982. Κύρια μέριμνά του είναι η προβολή του επιστημονικού πεδίου της εφαρμογής των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας στους κλάδους της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας της Τέχνης και, γενικότερα, σε κάθε τομέα που σχετίζεται με την πολιτιστική κληρονομιά. Η πλειονότητα των μελών της ΕΑΕ, που ασχολείται με αυτές τις δραστηριότητες, αποτελείται από ερευνητές στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα της χώρας, στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα. Από την εποχή της ίδρυσής της το 1982 η ΕΑΕ έχει διοργανώσει έξι (6) Συμπόσια Αρχαιομετρίας καθώς και πολυάριθμα σεμινάρια και δημόσιες ομιλίες. Επιπρόσθετα, το 2009 η ΕΑΕ αποτέλεσε τον ιδρυτικό φορέα του έγκυρου αρχαιομετρικού περιοδικού διεθνούς κυκλοφορίας “Archaeological and Anthropological Sciences” (IF 2.41)
https://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/journal/12520.

 

Τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι μελλοντικοί συνδρομητές της ΕΑΕ μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν, σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) τις δημοσιευμένες εργασίες των προηγούμενων πέντε (5) Συμποσίων Αρχαιομετρίας που δεν πωλούνται πλέον λόγω εξάντλησής τους. Για τη διάθεση των Πρακτικών του τελευταίου, 6ου Συμποσίου Αρχαιομετρίας της ΕΑΕ (2016, στην Αγγλική γλώσσα, έκδοση BAR) θα αναρτηθούν σύντομα οδηγίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

Η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, προσκαλεί τα μέλη και τους έγκριτους συνδρομητές της σε μια επιστημονική συστράτευση και συμμετοχή με εκλεκτές πρωτότυπες εργασίες. Στόχος της είναι η πραγματοποίηση ενός ακόμη σημαντικού Συμποσίου Αρχαιομετρίας, αντάξιου της λαμπρής παράδοσής του που τεκμηριώνεται πλήρως στα Πρακτικά των προηγούμενων αντίστοιχων Συμποσίων της.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή

 

 

7ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας

Πρότυπο Περίληψης

Φόρμα Εγγραφής